Influencer Affiliate Programı Hüküm ve Koşulları

Anacadde Başvuru Formu’nun Katılımcı tarafından eksiksiz olarak doldurulmasından sonra, başvuru Anacadde tarafından bu maddenin devamında sayılan kriterlere göre değerlendirilecektir:

i)Instagram takipçi sayısı en az 1.000 olmalıdır. Takipçi ve etkileşimlerinizin (beğeni, yorum, izlenme vs.) organik olmayan yollarla edinilmemesi, tamamen organik olması gerekir.

ii)Katılımcılar 18 yaşından büyük olmalıdır.

Başvurunun Anacadde tarafından kabulünden sonra, katılımcının Başvuru Formu’nda beyan ettiği iletişim kanalları vasıtasıyla Katılımcı ile iletişime geçilerek başvurunun onaylandığı bildirilecektir. Anacadde tarafından başvurunun onaylandığının Katılımcıya bildirilmesi ile taraflar arasındaki işbirliği ilişkisi kurulmuş olacaktır. Başvurunun onaylanıp onaylanmaması konusunda inisiyatif Anacadde’ye aittir.

İşbirliği ilişkisinin kurulması ile birlikte Katılımcı, takipçileri ile paylaşabileceği link(ler)i oluşturacaktır. Bu link(ler)in oluşturulması ve kullanımına ilişkin detaylar, Katılımcı’nın Başvuru Formu’nda beyan ettiği sistemde kayıtlı elektronik posta adresine ayrıca iletilecektir.

Katılımcı, Anacadde üzerinden başka url’lere yönlendirilen trafikten komisyon kazanamayacaktır. Katılımcı’nın oluşturduğu linke tıklayan kullanıcıların hareketleri 7 gün boyunca takip edilecektir. Bu süreç içerisinde kullanıcı başka bir UTM linkine tıklamadıysa; gerçekleştirilen alışveriş işlemi katılımcının yönlendirmesi ile tamamlanmış sayılacaktır.

Katılımcı, oluşturmuş olduğu link üzerinden gerçekleştirilen başarılı alışveriş işlemleri neticesinde, KDV hariç net satış tutarının %3 – %10’u oranında komisyona hak kazanacaktır. Alışveriş işleminin başarılı olarak sayılabilmesi için işlemin iptal edilmemiş olması ve/veya satın alınan ürünün iade edilmemiş olması gerekmektedir. İlgili hakedişler Anacadde tarafından hesaplanacaktır. Anacadde’nın, işbu madde kapsamında belirtilen komisyon oranını dilediği zaman tek taraflı değiştirme hakkı saklıdır. Anacadde tarafından komisyon oranının tek taraflı olarak değiştirilmesi halinde; Katılımcı’nın Başvuru Formu’nda beyan ettiği sistemde kayıtlı elektronik posta adresine değişiklik ile ilgili bilgilendirmede bulunulacaktır. Katılımcı yeni komisyon oranına, kendisine bildirim geldikten sonra yedi gün içerisinde itiraz edebilir ve komisyon oranını kabul etmediği gerekçesi ile iş birliğini sonlandırabilir. İşbu hallerde Katılımcı Anacadde’ya karşı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacaktır. Katılımcı’nın süresi içerisinde iş birliğini sonlandırmaması yeni komisyon oranını kabul ettiği anlamına gelecektir.

Komisyon ödemeleri, katılımcının oluşturmuş olduğu linke ilişkin hareketlerin takip edildiği ve bu linkler vasıtası ile yapılan alışveriş işlemlerinin kaydedildiği UTM yapısı ile aylık olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca; paylaşım sonuçları, gerçekleştirilen alışveriş işlemleri ve bu işlemlere ilişkin tutarları da kapsayan haftalık performans raporu takip eden haftanın pazartesi günü katılımcının kayıtlı e-posta adresine iletilecektir.

Anacadde ürünleriyle yapılan paylaşımlarda Katılımcı başka bir marka ürün giymeyeceğini, tanıtmayacağını ve işbu ürünleri etiketlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde komisyona hak kazanamamanın yanısıra Anacadde’nın derhal ve herhangi bir bedel ödemeksizin işbirliğini sonlandırma yetkisi saklıdır.

Katılımcı; ulusal/uluslararası mevzuata, genel ahlaka ve adaba aykırı ve/veya alkol ve madde kullanımını içeren, özendiren, müstehcenlik içeren ve/veya suç unsuru barındıran ve/veya üçüncü kişilere zarar verebilecek ve/veya Anacadde marka değerini ve itibarını zedeleyecek hiçbir paylaşımda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halin tespiti halinde Anacadde, işbirliğini herhangi bir bedel ödemeksizin derhal sonlandırabilir, işbu halde Katılımcı komisyona hak kazanamaz. Katılımcı, paylaşımlarından dolayı Anacadde’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ve bu zararların tazmininden kendisinin sorumlu olduğunu, Anacadde’nın her türlü dava ve şikayet haklarının saklı olduğunu kabul eder.

Katılımcı, Anacadde unvanını, logosunu, markasını ve Anacadde’ya ait diğer marka isimlerini kullanarak internet arama motorları üzerinden anahtar kelime hedeflemeli reklamlar yapmayacağını, internet arama motorları üzerinden Anacadde ve markalarına ait hedeflemeli görsel, video reklamları kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halin tespit edilmesi halinde, Anacadde’nın sair hususlara ilişkin her türlü zararının tazminini talep ve dava hakkı saklı kalmakla birlikte iş ilişkisi Anacadde tarafından herhangi bir bedel ödenmeksizin derhal sonlandırılabilecektir, işbu halde Katılımcı komisyona hak kazanamaz.

Katılımcı, reklam veren sıfatıyla Anacadde’nın sosyal medya paylaşımları ve etkileyici reklam/pazarlama faaliyetleriyle ilgili kendisine gerekli bilgilendirmeleri yaptığını, 6502 sayılı Kanun, alt yönetmelik ve kılavuzları da dahil olmak üzere ilgili kanun ve yönetmeliklere uymasını istediğini, üçüncü şahısları kullanmasına izin verildiği durumlarda üçüncü şahısların da belirtilen yükümlülüklere uyması gerektiğine dikkat çektiğini; dolayısıyla Katılımcı, tüm bu hususlara riayet edeceğini; aksi halde Anacadde’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve işbu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde ilgili zararları ilk yazılı talep üzerine derhal ve nakden gayrikabili rücu tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Anacadde’nın tek taraflı mahsup yetkisi ile rücu hakları saklıdır.

Anacadde dilerse Katılımcının paylaşımlarını Türkiye sınırları içinde yurtiçi ve yurt dışı dahil tüm dünyada mecra sınırlaması olmaksızın sosyal medya uygulamaları, website dahil her türlü online tanıtım mecrası, televizyon dahil her türlü online ve offline elektronik iletişim araçlarında, basılı yayınlarda, süreli ve süresiz yayınlar dahil – örneğin basın, dergi, gazete, katalog, outdoor, broşür vb. mecralarda yayınlayabilecektir. Katılımcı, iş birliği kapsamında meydana getirilecek paylaşımlar üzerindeki her türlü fikri hakkını, paylaşımların Anacadde tarafından belirtilen biçimde yayınlatılmasını mümkün kılacak şekilde, süresiz olarak Anacadde’ya devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Anacadde, iş birliği süresince, herhangi bir zamanda, en az yedi gün öncesinden bildirimde bulunmak suretiyle iş birliğini herhangi bir gerekçe göstermeksizin sonlandırabilecektir. Katılımcı, bu hususları kabul ettiğini ve iş birliğinin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı Anacadde’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Katılımcı içerisinde bulunulan ödeme periyodu sonlanmadan en az yedi gün öncesinden Anacadde’ya yazılı bildirimde bulunarak iş birliğini sonlandırabilir.

Anacadde, işbu Affiliate Programı Hüküm ve Koşulları’nı dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirebilecektir, işbu halde değişiklik yayınlandığı an yürürlüğe girer ve tüm tarafları bağlar. Anacadde tarafından koşulların tek taraflı olarak değiştirilmesi halinde; Katılımcı’nın Başvuru Formu’nda beyan ettiği sistemde kayıtlı elektronik posta adresine değişiklik ile ilgili bilgilendirmede bulunulacaktır. Katılımcı yeni düzenlemeye, kendisine bildirim geldikten sonra yedi gün içerisinde itiraz edebilir ve koşulları kabul etmediği gerekçesi ile iş birliğini sonlandırabilir. İşbu hallerde Katılımcı Anacadde’ya karşı herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamayacaktır. Katılımcı’nın süresi içerisinde iş birliğini sonlandırmaması yeni koşulları kabul ettiği anlamına gelecektir.

Katılımcı, işbu programa katılım sağlarken, söz konusu hüküm ve koşulları tümü ile kabul ettiğini beyan eder.

Ev